Taide ja elämän kirjo

Luin kirjoitusta taiteen ja kulttuurin merkityksestä ihmisenä kasvamiselle. Siinä pohdittiin, että taide on yksi niistä asioista, jotka ehkä kaikkein kokonaisvaltaisimmin onnistuvat ilmaisemaan ihmisyyttä ja elämän koko kirjoa, kuitenkin selittämättä sitä auki, jättäen ovet ja ikkunat avoimiksi tulkinnoille.

Minulla on taiteeseen – laajasti ja moninaisesti – elämänmittainen rakkaussuhde. Taide on kannatellut, kuullut ja vahvistanut minua monina sellaisina hetkinä ja jaksoina, joina en ole aina löytänyt lähipiiristäni kaipaamaani peilausta tai ymmärrystä.

Taiteen ja maailman tarinat ovat kuiskailleet sellaisen elämän ja sellaisten kohtaamisten mahdollisuuksista, joita en ollut vielä kokenut ja joista vasta hennosti haaveilin.

Meillä voi olla taiteeseen kahtalainen suhde: toisaalta kuluttajan, kokijan ja ihailijan suhde, jos vain tyydymme katsomaan sivusta toisten tekemää taidetta. Toisaalta voimme rohkaistua tutkimaan omaa luovuuttamme ja taiteilijuuttamme hyvin monin eri tavoin, jos olemme sen mahdollisuuden valmiita itsellemme sallimaan.

Kaikenlainen oman äänemme ja ilmaisumme vahvistaminen vahvistaa sisäistä taiteilijuuttamme. Alamme luottaa enemmän siihen, mikä meissä kaipaa ilmaisua ja annamme sen ilmaisun löytää oman muotonsa – liikaa tehdessä arvioimatta ja arvottamatta tekemisen tuloksia hyviksi tai huonoiksi.

Luovan tekemisen ja itsensä toteuttamisen tarkoitus ei ole niinkään lopputuloksessa vaan tekemisessä itsessään. Toki jos luovuudesta tekee itselleen työn, on mietittävä lisäksi lopputuloksen tai esitysten kaupallisia aspekteja, kuitenkin liikaa niihin takertumatta ja liikaa taktikoimatta.

Mitä enemmän tällaisten ajatusten äärellä pyörin, innostun yhä vahvemmin ajatuksesta ottaa luovuus ja taide aiempaa vahvemmin osaksi omaa asiakastyötäni kanssa. Taide tuntuisi ajatuksellisesti taipuvan myös hyvin monenlaisiksi sosiaalisen median sisällöiksi tavoilla, jotka ovat samaan aikaan kevyitä ja syviä, yksityisiä ja yhteisiä.

Millainen suhde sinulla on taiteeseen ja mitä taide sinulle merkitsee?